Černozemný substrát na balkónovky a letničky

11,20