Hydrangea macr.´ Lavbla´(Hortenia veľkolistá) – posledné 3ks

11,10