Ligularia dentata ´Desdemona´ (Jazyčník veľkoúborový) – posledné 2ks °

3,30