Sedum/ Hylotelephium ´Rosetta´ (Rozchodník) /

3,30