Taxus media ´Stricta Viridis´ (Tis prostredný) ´

12,80