Veronica prostrata (Veronika rozprestretá) °

2,00