Zobrazujú sa všetky 2 výsledky

Už 20 rokov spolupracujeme s najznámejším slovenským výrobcom Agro CS Slovakia, a.s., ktorý účinkami, kvalitou a vzhľadom svojich hnojív, substrátov, dekoračných materiálov a trávnych osív len potvrdí to, že je to najlepšia voľba, ktorú svojim rastlinám, záhrade, miestu na oddych môžete ponúknuť.
Substráty sa pripravujú z niekoľko druhov rašelín, vyzretého kôrového humusu, piesku, ílu, hnojív a ďalších doplnkových komponentov, ktoré sú nevyhnutné pre správny rast rastlín. Agro CS pracuje s niekoľko desiatkami receptúr, ktoré sa líšia nielen vstupnými komponentmi, ale aj pomerom jednotlivých surovín, prípadne zastúpením rôznych špeciálnych zložiek. Ponúkame Vám široký výber substrátov, ktoré sú určené priamo na jednotlivé typy rastlín alebo všeobecne na obohatenie pôdy. Môžete si vybrať z 5l až 250l balení.