Buddleja dav. Butterfly Candy ® ´Little White´ (Budleja davidova) ´

9,60